תודה.

נחזור אליך בהקדם

מעייני הישועה לוקחים אותך אישית